Bạn đang xem: Trang chủ » Du lịch

Cao Bằng phát triển du lịch bền vững (Bài 17)

Thứ sáu 16/06/2017 07:00

Công tác phát triển nhân lực du lịch trong những năm gần đây được các cấp, ngành, nhất là ngành văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh quan tâm, đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch của tỉnh còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng nhiệm vụ và xu hướng phát triển du lịch trong thời gian tới. Để xây dựng thương hiệu du lịch Cao Bằng có chất lượng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, tỉnh đang đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nguồn nhân lực du lịch.

Bài 17: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, hướng đến xây dựng thương hiệu "du lịch Cao Bằng


Hướng dẫn viên Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó hướng dẫn khách tham quan tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Là một trong những điểm du lịch lịch sử thu hút lượng khách nhiều nhất trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng) luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tiếp đón cũng như để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Giám đốc Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó Đào Văn Mùi cho biết: Về cơ bản, đội ngũ hướng dẫn viên đã được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn du khách đến tham quan, tìm hiểu cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1941 - 1945. Tuy nhiên, so với quy mô, tiềm năng, tầm vóc, giá trị của Khu di tích, nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo số liệu đến ngày 31/12/2015, tổng số lao động du lịch toàn tỉnh 1.121 người, chiếm 0,32% tổng lao động toàn tỉnh, trong đó, 19% lao động đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch; chỉ có 9% lao động du lịch có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Tại các đơn vị sự nghiệp công, nguồn nhân lực về du lịch 43 người, trong đó, lao động phổ thông chiếm gần 42%, trình độ đại học trở lên về chuyên ngành du lịch chỉ chiếm 7%; tổng số lao động trong các cơ sở lưu trú 995 người. Qua cuộc điều tra về nguồn nhân lực du lịch của tỉnh năm 2015, tại 60 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, trong tổng số 68 lao động, 20 lao động được đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp về du lịch, chiếm 29,4%; trong tổng số 75 lao động, 10 lao động được đào tạo trình độ cao đẳng đến đại học chuyên ngành về du lịch, chiếm 13,3%.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 đơn vị lữ hành, trong đó có 3 đơn vị lữ hành quốc tế, 3 đơn vị lữ hành nội địa; tổng số lao động tại các đơn vị lữ hành 78 người. Theo kết quả điều tra 3 đơn vị lữ hành trong cuộc điều tra nguồn nhân lực du lịch năm 2015 trên địa bàn tỉnh, số lao động phổ thông và trình độ sơ cấp về chuyên ngành du lịch chiếm 40%, số lao động trình độ trung cấp trở lên phần lớn được đào tạo chuyên ngành khác, 7% lao động có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Tổng số hướng dẫn viên du lịch đang quản lý 20 người, trong đó có 7 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 13 hướng dẫn viên du lịch nội địa. Đội ngũ thuyết minh viên còn ít và hạn chế về khả năng ngoại ngữ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.
Hằng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai các văn bản mới về lĩnh vực du lịch đến các đối tượng đang tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp liên kết đào tạo kỹ năng nghề và quản lý trong nhà hàng, khách sạn; phối hợp với Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản tập huấn kiến thức chuyên ngành nâng cao nhận thức về công viên địa chất và di sản địa chất tỉnh Cao Bằng; phối hợp Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng tại xóm Phja Thắp, xã Quốc Dân (Quảng Uyên), xóm Lũng Niếc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh) và tổ chức đi học tập mô hình du lịch cộng đồng tại các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trương Thế Vinh, nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh rất dồi dào, chiếm 63,2%. Tuy nhiên, du lịch Cao Bằng đang trong giai đoạn định hình cơ bản mô hình phát triển du lịch với những giá trị đặc trưng, riêng biệt, từng bước hoàn thiện hạ tầng cơ sở du lịch, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách... để tạo bước đột phá; nhìn chung chất lượng nguồn nhân lực vẫn ở mức thấp so với các tỉnh lân cận và toàn quốc, chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và số lượng, thiếu kiến thức hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Các doanh nghiệp du lịch chưa tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp cho người lao động. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo quy định, do vậy chưa thực sự thuận tiện cho các đơn vị kinh doanh du lịch trong việc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các đối tượng là quản lý, nhân viên.

Nhằm phấn đấu xây dựng Cao Bằng trở thành một trong những trung tâm du lịch của miền Bắc, tạo thương hiệu "du lịch Cao Bằng"; quy mô có thể đón khoảng 1 triệu lượt khách vào năm 2020 theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch của tỉnh, việc xây dựng nhân lực trong ngành du lịch có trình độ học vấn và kỹ năng nghiệp vụ hết sức cần thiết. Hiện nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Cao Bằng đến năm 2020. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về du lịch được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch; 50% quản lý, các doanh nghiệp, các ban quản lý khu, điểm du lịch được bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh doanh về du lịch; 50% lao động trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh du lịch được bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Phấn đấu đến năm 2020, các huyện, Thành phố cơ bản có ít nhất 1 cán bộ được đào tạo về nghiệp vụ phụ trách quản lý nhà nước về du lịch; tổ chức các cuộc thi định kỳ nâng cao tay nghề và nghiệp vụ du lịch. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trương Thế Vinh cho biết: Để nâng cao chất lượng nhân lực du lịch, ngành sẽ làm cầu nối liên kết giữa cơ sở đào tạo về nghiệp vụ du lịch đã được Tổng cục Du lịch cấp phép với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp sơ cấp, trung cấp đào tạo nghề về du lịch; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý, trưởng các bộ phận và nhân viên của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, bồi dưỡng cho hướng dẫn viên du lịch và thuyết minh viên tại điểm. Phối hợp với Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) và Trung tâm Phát triển cộng đồng Cao Bằng (DECEN) đào tạo nguồn nhân lực du lịch về kỹ năng nghề và ngoại ngữ thông qua Dự án "Tăng cường sinh kế cho người dân tộc thiểu số thông qua du lịch cộng đồng tại tỉnh Cao Bằng"; phối hợp với Dự án VIE-036 hỗ trợ người dân triển khai mô hình phát triển nông nghiệp nhằm phát triển sản phẩm du lịch. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiến thức về du lịch, năng lực quản lý nhà nước theo pháp luật, năng lực dự báo, hoạch định, theo hướng chuyên nghiệp hóa, trình độ chuyên môn cao, sử dụng tốt ngoại ngữ và tin học.

Với sự quan tâm của các ban, ngành chức năng, sự phối hợp đồng hành của các đơn vị lữ hành trên địa bàn cùng việc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch trong giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, du lịch Cao Bằng phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Hoàng Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh