Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 29/2 ​
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 29/2
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Tin rét đậm, rét hại ​
Đêm hôm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết các địa phương trong tỉnh gây ra gió mạnh, mưa, mưa rào nhẹ ở nhiều nơi. Trời rét đậm.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi, ngày giảm mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.
Tin gió mùa Đông Bắc ​
Bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Chiều tối và đêm mai có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.