Tin mưa lớn diện rộng
Tin mưa lớn diện rộng
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/5
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/5
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/5
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/5
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/5
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/5
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/5
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/5
Tin mưa dông diện rộng
Tin mưa dông diện rộng
Tin mưa trên diện rộng
Hiện nay (19/4), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 27 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/5
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/5
Tin nắng nóng
Tin nắng nóng
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/5
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/5
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/5
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/5
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/5
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/5
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/5
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/5
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/5
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/5
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/5
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/5