Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày trời nắng, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Tin không khí lạnh tăng cường
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Tin gió mùa Đông Bắc và rét
Đêm qua và sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các địa phương trong tỉnh, gây ra mưa ở nhiều nơi, trời rét.
Dự báo thời tiết đêm 30/11, ngày 1/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11oC, nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.