Các khu vực trong tỉnh ngày có lúc giảm mây hửng nắng
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/12.
Thành phố đêm có mưa nhỏ, trời rét
Dự báo thời tiết đêm 30/11, ngày 1/12.
Trưa chiều 30/11, các địa phương trong tỉnh ảnh hưởng không khí lạnh
Bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC
Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Các khu vực trong tỉnh nhiều mây, không mưa
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/11.
Các khu vực trong tỉnh ngày giảm mây trời nắng
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/11.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông rét đậm, có nơi rét hại
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/11
Các khu vực trong tỉnh đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/11.
Các huyện phía Đông và vùng núi cao phía Tây rét đậm, rét hại
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/11.
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/11.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông trời rét đậm
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/11.
Bảo Lạc - Bảo Lâm nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/11.
Thành phố ngày có lúc giảm mây hửng nắng, trời rét
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/11.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông mưa nhỏ ở nhiều nơi
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/11.
Các địa phương trong tỉnh trời trở rét
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/11.