Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm ít mây, không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm ít mây, không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm ít mây, không mưa, ngày trời nắng. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 9oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Tin không khí lạnh tăng cường và rét
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 5 - 7oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 4 - 6oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, không mưa, ngày hửng nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 9oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày hửng nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 9oC, nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày trời nắng, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 9oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Tin không khí lạnh tăng cường và rét
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh, mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày giảm mây, trời nắng, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày trời nắng, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.