Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/12
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/12.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/12.
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/12.
Bảo Lạc - Bảo Lâm sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/12.
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/12.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông nhiều mây không mưa, trời rét
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/12.
Thành phố sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/12.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/12.
Các khu vực ngày giảm mây trời nắng
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/12.
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/12
Các khu vực trong tỉnh ngày có lúc giảm mây hửng nắng
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/12.
Thành phố đêm có mưa nhỏ, trời rét
Dự báo thời tiết đêm 30/11, ngày 1/12.
Trưa chiều 30/11, các địa phương trong tỉnh ảnh hưởng không khí lạnh
Bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC
Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Các khu vực trong tỉnh nhiều mây, không mưa
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/11.