Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/12
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/12.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/12
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/12.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/12
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/12.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/12
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/12.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/12
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/12.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/12
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/12.
Không khí lạnh tăng cường mạnh
Hiện nay, không khí lạnh phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/12
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/12.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/12
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/12
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/12
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/12.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/12.
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/12.
Bảo Lạc - Bảo Lâm sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/12.
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/12.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông nhiều mây không mưa, trời rét
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/12.