Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15C, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây. Đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.
Dự báo thời tiết đêm 31/12/2022, ngày 1/1/2023
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây. Đêm không mưa. Trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.
Dự báo thời tiết đêm 30, ngày 31/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây. Đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây. Đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11oC, nhiệt độ cao nhất 12 - 14oC.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây. Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 9oC, nhiệt độ cao nhất 12 - 14oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây. Có mưa, mưa rào. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 13 - 15oC.
Tin gió mùa Đông Bắc và rét
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm ít mây, không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.