Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/5
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/5.
Từ chiều nay các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông
Từ chiều nay các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/5
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/5.
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/5
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/5.
Dự báo thời tiết đêm 30/4, ngày 1/5
Dự báo thời tiết đêm 30/4, ngày 1/5.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/4
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/4.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/4
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/4.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/4
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/4.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/4
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/4.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/4
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/4.
Dự báo mưa rào và dông sẽ duy trì đến hết ngày 27/4
Dự báo mưa rào và dông sẽ duy trì đến hết ngày 27/4.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/4
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/4.
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng.
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng.