Các huyện phía Đông và vùng núi cao phía Tây rét đậm, rét hại
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/11.
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/11.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông trời rét đậm
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/11.
Bảo Lạc - Bảo Lâm nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/11.
Thành phố ngày có lúc giảm mây hửng nắng, trời rét
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/11.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông mưa nhỏ ở nhiều nơi
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/11.
Các địa phương trong tỉnh trời trở rét
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/11.
Không khí lạnh phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/11.
Bảo Lạc - Bảo Lâm đêm và sáng trời lạnh
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/11.
Thành phố nhiều mây, không mưa
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/11.
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/11.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/11.
Bảo Lạc - Bảo Lâm chiều tối mai có mưa nhỏ ở vài nơi
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/11
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/11.
Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 13)
Bão số 13 chưa có khả năng gây thời tiết xấu cho các địa phương trong tỉnh.