Cảnh báo mưa dông diện rộng
Cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/7
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/7.
Ngày mai nắng nóng dịu dần
Ngày mai nắng nóng dịu dần.
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/7
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/7.
Nhiệt độ trưa nay phổ biến từ 35 - 37 độ C
Nhiệt độ trưa nay phổ biến từ 35 - 37 độ C.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/7
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/7.
Nhiệt độ trưa nay tăng hơn so với ngày hôm qua khoảng 1 độ
Trưa nay tăng hơn so với ngày hôm qua khoảng 1 độ.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/7
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/7.
Nhiều nơi nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C
Nhiều nơi nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C.
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/7
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/7.
Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi
Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/7
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/7.
Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng từ 36 - 39 độ C
Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng từ 36 - 39 độ C.
Dự báo thời tiết đêm 30/6, ngày 1/7
Dự báo thời tiết đêm 30/6, ngày 1/7.
Nắng nóng có khả năng kéo dài từ 3 - 5 ngày tới
Nắng nóng có khả năng kéo dài từ 3 - 5 ngày tới.