Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/5
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/5.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/5
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/5.
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/5
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/5.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/5
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/5.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/5
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/5.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/5
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/5.
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/5
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/5.
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/5
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/5.
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/5
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/5.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/5
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/5.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/5
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/5.
Từ chiều nay các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông
Từ chiều nay các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/5
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/5.