Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/5
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/5.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/5
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/5.
Tin nắng nóng
Tin nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/5
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/5.
Tin nắng nóng
Tin nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/5
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/5.
Tin nắng nóng
Tin nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/5
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/5.
Tin nắng nóng
Tin nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/5
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/5.
Đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 20/5
Đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 20/5.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/5
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/5.
Tin nắng nóng
Tin nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/5
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/5.
Cảnh báo mưa dông diện rộng
Cảnh báo mưa dông diện rộng.