Cảnh báo mưa dông diện rộng
Cảnh báo mưa dông diện rộng.
Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực tỉnh Cao Bằng
Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực tỉnh Cao Bằng.
Đợt mưa có khả năng kéo dài đến ngày 25/6
Đợt mưa có khả năng kéo dài đến ngày 25/6.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/6
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/6.
Cảnh báo mưa dông diện rộng
Cảnh báo mưa dông diện rộng.
Tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông diện rộng
Tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/6
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/6.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 30/6
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 30/6.
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/6
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/6.
Tin nắng nóng
Tin nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/6
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/6.
Nắng nóng khả năng kéo dài đến ngày 23/6
Nắng nóng khả năng kéo dài đến ngày 23/6.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/6
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/6.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/6
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/6.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/6
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/6.