Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 4 - 6oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.
Bản tin dự báo thời tiết 4 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão từ đêm 20 đến ngày 24/1
Thời tiết: Từ đêm 20 đến ngày 22/1 (từ đêm 29/12 năm Nhâm Dần đến ngày 3/1 năm Quý Mão), thời tiết phổ biến nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19/1/2023
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC. Nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/1
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây. Đêm không mưa. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11oC, nhiệt độ cao nhất 13 - 15oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 14 - 16oC.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Tin gió mùa Đông Bắc và rét
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh, mạnh phía Bắc (đã báo) đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.