Nguyên Bình và các huyện phía Đông trời rét đậm
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/11.
Bảo Lạc - Bảo Lâm nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/11.
Thành phố ngày có lúc giảm mây hửng nắng, trời rét
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/11.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông mưa nhỏ ở nhiều nơi
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/11.
Các địa phương trong tỉnh trời trở rét
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/11.
Không khí lạnh phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/11.
Bảo Lạc - Bảo Lâm đêm và sáng trời lạnh
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/11.
Thành phố nhiều mây, không mưa
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/11.
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/11.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/11.
Bảo Lạc - Bảo Lâm chiều tối mai có mưa nhỏ ở vài nơi
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/11
Thành phố nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/11.
Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 13)
Bão số 13 chưa có khả năng gây thời tiết xấu cho các địa phương trong tỉnh.
Nguyên Bình và các huyện phía Đông đêm có mưa nhỏ ở nhiều nơi
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/11.
Các khu vực trong tỉnh đêm và sáng trời lạnh
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/11.