Tin nắng nóng
Hiện nay, vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 5/2020
Khí tượng:
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/5
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/5
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/5 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 30/4, ngày 1/5 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/4 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Hiện tại, có những đám mây đối lưu đang di chuyển về phía các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/4 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/4 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Hiện nay, trên ảnh mây ra đa cho thấy vùng mây đối lưu ở phía Tây của tỉnh đang phát triển và gây mưa dông cho khu vực này.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/4 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Tin gió mùa Đông Bắc ​
Chiều nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam.