Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 29/2, ngày 1/3
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/10 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 29/2 ​
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 29/2
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.