Tin nắng nóng
Tin nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/5
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/5.
Đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 20/5
Đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 20/5.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/5
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/5.
Tin nắng nóng
Tin nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/5
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/5.
Cảnh báo mưa dông diện rộng
Cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/5
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/5.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/5
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/5.
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/5
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/5.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/5
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/5.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/5
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/5.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/5
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/5.
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng
Tin cảnh báo mưa dông diện rộng.