Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Qua theo dõi số liệu ra đa lúc 9 giờ 40 phút, trên khu vực phía Tây Bắc Cao Bằng đang tồn tại những vùng mây đối lưu khá mạnh.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày, 17/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ ở vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Chiều tối và đêm mai có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Tin gió mùa Đông Bắc
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Tin gió mùa Đông Bắc
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/3
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/3
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Tin gió mùa Đông Bắc
Bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Tin gió mùa Đông Bắc
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/3
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.