Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/3
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng ​
Hiện tại: Qua theo dõi ảnh mây trên ra đa cho thấy, những ổ mây đối lưu trên khu vực Hà Giang phía Tây tỉnh Cao Bằng đang dịch chuyển theo hướng Đông.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 31/3
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 31/3
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/3
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17- 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17- 19oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17- 19oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Qua theo dõi số liệu ra đa lúc 9 giờ 40 phút, trên khu vực phía Tây Bắc Cao Bằng đang tồn tại những vùng mây đối lưu khá mạnh.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày, 17/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ ở vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Chiều tối và đêm mai có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Tin gió mùa Đông Bắc
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.