Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 30/4
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 30/4
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/4 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 29 - 31oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng mưa rào nhẹ. Ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực tỉnh Cao Bằng ​
Hiện nay, trên khu vực tỉnh Cao Bằng đang có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa trong 4 giờ qua tại thị trấn Tĩnh Túc 89 mm, xã Thành Công (Nguyên Bình) 23 mm.
Tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá
Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các địa phương trong tỉnh gây ra mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2, 3.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày có lúc giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 21/4
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 21/4
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/4 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng. Chiều tối và đêm mai có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.