Tin nắng nóng ​
Ngày hôm qua, nắng nóng đã xuất hiện ở một số nơi trong tỉnh. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Bảo Lạc 38,5oC, Thành phố 36,3oC, độ ẩm tương đối thấp nhất 45%.
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 37 - 39oC.
Tin nắng nóng ​
Ngày hôm qua, nắng nóng đã ảnh hưởng đến một số nơi trong tỉnh. Nhiệt độ cao nhất ngày tại huyện Bảo Lạc 37,3oC, Thành phố 35,7oC, độ ẩm tương đối thấp nhất 54%.
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/5 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 36 - 38oC.
Tin nắng nóng
Hôm qua, nắng nóng đã ảnh hưởng đến một số nơi trong tỉnh. Tại Bảo Lạc nhiệt độ cao nhất ngày đo được 35,6oC, độ ẩm tương đối thấp nhất 61%.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/5 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Tin nắng nóng
Hiện nay, vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 5/2020
Khí tượng:
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/5
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/5
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/5 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 30/4, ngày 1/5 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/4 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Hiện tại, có những đám mây đối lưu đang di chuyển về phía các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/4
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.