Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 3)
Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 3).
Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 3)
Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 3).
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/7
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/7.
Tin bão gần bờ (cơn bão số 3)
Tin bão gần bờ (cơn bão số 3).
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/7
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/7.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/7
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/7.
Cảnh báo mưa dông diện rộng
Cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/7
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/7.
Cảnh báo mưa lớn diện rộng
Cảnh báo mưa lớn diện rộng.
Cảnh báo mưa lớn diện rộng
Cảnh báo mưa lớn diện rộng.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/7
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/7.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/7
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/7.