Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/6
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/6.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/6
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/6.
Cảnh báo mưa dông diện rộng
Cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/6
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/6.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/6
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/6.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/6
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/6.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/6
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/6.
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/6
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/6.
Tin bão gần bờ (cơn bão số 2 - cơn bão EWINIAR)
Tin bão gần bờ (cơn bão số 2 - cơn bão EWINIAR).
Tin bão gần bờ (cơn bão số 2)
Tin bão gần bờ (cơn bão số 2).
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/6
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/6.
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/6
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/6.
Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực tỉnh Cao Bằng
Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực tỉnh Cao Bằng.
Áp thấp nhiệt đới gần bờ
Áp thấp nhiệt đới gần bờ.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/6
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/6.