Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng từ 36 - 39 độ C
Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng từ 36 - 39 độ C.
Dự báo thời tiết đêm 30/6, ngày 1/7
Dự báo thời tiết đêm 30/6, ngày 1/7.
Nắng nóng có khả năng kéo dài từ 3 - 5 ngày tới
Nắng nóng có khả năng kéo dài từ 3 - 5 ngày tới.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/6
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/6.
Tin nắng nóng
Tin nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/6
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/6.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/6
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/6.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/6
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/6.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/6
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/6.
Cảnh báo mưa dông diện rộng
Cảnh báo mưa dông diện rộng.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/6
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/6.
Cảnh báo mưa dông diện rộng
Cảnh báo mưa dông diện rộng.
Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực tỉnh Cao Bằng
Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực tỉnh Cao Bằng.
Đợt mưa có khả năng kéo dài đến ngày 25/6
Đợt mưa có khả năng kéo dài đến ngày 25/6.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/6
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/6.