Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh mây ra đa cho thấy những đám mây gây mưa dông trên khu vực phía Tây của tỉnh đang dịch chuyển chậm theo hướng Đông Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Tin nắng nóng
Hôm qua, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, một số nơi trong tỉnh tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Bảo Lạc 35,8oC, Thành phố 36oC.
Tin nắng nóng ​
Hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Dự báo thời tiếu đêm 16, ngày 17/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng ​
Hiện tại: Theo dõi trên ảnh ra da cho thấy, mây đối lưu đang hình thành trên khu vực phía Nam của tỉnh đang di chuyển theo hướng Đông Bắc.
Tin nắng nóng ​
Trong 3 ngày qua: Do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng sang nên một số nơi trong tỉnh có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đo được tại Bảo Lạc 37oC, Thành phố 36oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Tin nắng nóng ​
Hôm qua, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, một số nơi trong tỉnh tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Bảo Lac 35,8oC, Thành phố 35,6oC.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Tin nắng nóng ​
Hôm qua, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, một số nơi trong tỉnh đã có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Bảo Lac 35,2oC, Thành phố 35,3oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Tin nắng nóng ​
Ngày hôm nay, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại.