Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông, ngày có lúc giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Tin gió mùa Đông Bắc
Hiện nay, không khí lạnh phía Bắc đang dịch chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 10
Khí tượng
Dự báo thời tiết đêm 30/9, ngày 1/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày có lúc giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Tin mưa dông diện rộng và cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh
Hiện nay, áp cao lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 24 - 27 độ vĩ Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Tin mưa dông diện rộng và cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh
Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 - 28o vĩ Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.