Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Tin mưa lớn diện rộng
Đêmhôm qua và sáng nay, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tại huyện Nguyên Bình 31 mm, tại các nơi khác từ 10 - 22 mm.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Hiện tại: Theo dõi ảnh ra đa và vệ tinh thời tiết cho thấy trên khu vực phía Nam Thành phố có những đám mây dông đang tồn tại và phát triển.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, không mưa. Ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/10
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/10
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC, nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.