Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Tin gió mùa Đông Bắc
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 3/2020
Khí tượng:
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/3
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/3
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/3 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 29/2, ngày 1/3
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/10 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 29/2 ​
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 29/2