Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng .Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 31/10
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 31/10
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Tin mưa lớn diện rộng
Đêmhôm qua và sáng nay, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tại huyện Nguyên Bình 31 mm, tại các nơi khác từ 10 - 22 mm.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/10
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.