Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 31/1
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 31/1
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 22 -24oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/1
Khu vực Bảo Lạc- Bảo Lâm: Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 4 - 6oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Không khí lạnh tăng cường và cảnh báo rét đậm, rét hại
Đêm qua và sáng nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các địa phương trong tỉnh.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 6 - 8oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/01
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Không khí lạnh tiếp tục tăng cường và cảnh báo rét đậm, rét hại
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 6 - 8oC, nhiệt độ cao nhất 19 -21oC.
Không khí lạnh tăng cường và cảnh báo rét đậm, rét hại
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 4 - 6oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, không mưa. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 3 - 5oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Tin không khí lạnh và rét đậm, rét hại
Hiện nay, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu dần.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 4 - 6oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.