Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Tin rét đậm, rét hại ​
Đêm hôm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết các địa phương trong tỉnh gây ra gió mạnh, mưa, mưa rào nhẹ ở nhiều nơi. Trời rét đậm.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi, ngày giảm mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.
Tin gió mùa Đông Bắc ​
Bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Chiều tối và đêm mai có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/2 ​
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/2
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/2 ​
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/2 ​