Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Tin nắng nóng ​
Hôm qua, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, một số nơi trong tỉnh đã có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Bảo Lac 35,2oC, Thành phố 35,3oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Tin nắng nóng ​
Ngày hôm nay, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày, 13/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/7
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 - 20/7
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Tin nắng nóng ​
Ngày hôm qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở một số nơi trong tỉnh, nhiệt độ cao nhất ngày tại Bảo Lạc 36,2oC, Thành phố 35,2oC.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Tin nắng nóng
Hôm qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở một số nơi trong tỉnh, nhiệt độ cao nhất ngày tại Bảo Lạc 35,6oC, Thành phố 35,7oC.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Tin nắng nóng
Ngày 7/7, do chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Bảo Lạc 35,3oC, độ ẩm tương đối thấp nhất 65%.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Tin nắng nóng ​
Ngày hôm qua, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên tại Bảo Lạc đã có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua 35,3oC.