Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/12
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 1 - 10/12
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây không mưa, ngày giảm trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 12
Khí tượng
Dự báo thời tiết đêm 30/11, ngày 1/12
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 11oC, nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/11
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/11
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/11
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Tin không khí lạnh tăng cường
Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/11
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Tin không khí lạnh tăng cường ​
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/11
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/11
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/11
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Tin gió mùa Đông Bắc
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/11
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.