Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày gảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày gảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày gảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, ngày gảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, ngày gảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng
Hiện nay: Quan sát trên ảnh ra đa cho thấy ở phía Đông Nam của tỉnh mây đối lưu đang phát triển và có xu hướng di chuyển về phía Tây Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/9 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.