Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Tin gió mùa Đông Bắc ​
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh (đã báo) tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và nén rãnh thấp có trục khoảng 25 - 27o Bắc.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Hiện tại: Theo dõi ảnh mây ra đa cho thấy trên khu vực phía Tây Nam của tỉnh có những đám mây đối lưu đang phát triển và di chuyển theo hướng Đông Bắc.
Tin gió mùa Đông Bắc
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 30/9
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 30/9
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ và dông, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ và dông, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Tin gió mùa Đông Bắc ​
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực tỉnh Cao Bằng
Hiện tại: Theo dõi ảnh mây ra đa cho thấy trên khu vực phía Tây Nam của tỉnh có những đám mây đối lưu đang phát triển và di chuyển theo hướng Đông Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.