Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 28/2
Dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 - 28/2
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/2 ​
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Nhận định xu thế thời tiết dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 10 - 16/2/2021
Khu vực Thành phố và Bảo Lạc, Bảo Lâm
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ. Ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa lớn diện rộng, dông, gió mạnh và mưa đá
Hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết các địa phương trong tỉnh gây ra mưa, mưa rào ở nhiều nơi.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.