UBND tỉnh: Định kỳ gặp gỡ doanh nghiệp, HTX vào ngày 20 hằng tháng

Thứ hai 26/08/2019 10:00

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2603/UBND-TH về việc định kỳ tổ chức gặp gỡ, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa tỉnh.

UBND tỉnh họp giao ban với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tháng 7/2019. Ảnh: Minh Huệ

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình 09-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy về Chương trình định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã, giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ với tinh thần "chính quyền đồng hành, kiến tạo, phục vụ", tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và ý kiến kết luận tại cuộc gặp gỡ, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh và các cơ quan kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của các đơn vị thành viên và bộ phận giúp việc, xây dựng kênh thông tin đến các đơn vị thành viên để thường xuyên rà soát, lựa chọn và sàng lọc những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã đảm bảo các ý kiến, kiến nghị không trái với các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế địa phương.

UBND tỉnh sẽ tổ chức gặp gỡ, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã định kỳ vào ngày 20 hằng tháng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp và gửi các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đến UBND tỉnh trước 7 ngày làm việc để phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo buổi gặp gỡ, làm việc có trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại Báo cáo số 09/BC-CBA ngày 17/7/2019, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, trả lời, giải quyết trong thời gian sớm nhất, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ chỉ đạo các sở, ngành tổng hợp báo cáo các cơ quan Trung ương xem xét.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh