Tổng nguồn vốn huy động tại Nguyên Bình đạt trên 546 tỷ đồng

Thứ ba 29/09/2020 08:00

Tính đến ngày 15/9/2020, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng tại huyện Nguyên Bình đạt trên 546 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nguyên Bình giao dịch tại thị trấn Nguyên Bình.

Trong đó, nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện đến ngày 15/9/2020 đạt 317 tỷ đồng, ước thực hiện đến ngày 30/9/2020 đạt 318 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 4 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt 204 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 93,2 tỷ đồng; doanh số thu nợ 215 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 77,7 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 232 tỷ đồng, ước thực hiện đến ngày 30/9/2020 đạt 234 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 9 tỷ đồng, giảm 3,7%, so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 229 tỷ 274 triệu đồng, tăng 9.211 triệu đồng so với 31/12/2019, tỷ lệ tăng 4,2%; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 228 tỷ 432 triệu đồng, tăng 8 tỷ 405 triệu đồng so với ngày 31/12/2019. Doanh số cho vay 54 tỷ 593 triệu đồng, doanh số thu nợ 46 tỷ 188 triệu đồng. Nợ quá hạn 217 triệu đồng, tăng 71 triệu đồng so với ngày 31/12/2019, tỷ lệ nợ quá hạn 0,09%/tổng dư nợ, tỷ lệ thu lãi tháng đạt 100%/lãi phải thu.

K.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh