Tăng cường giải quyết khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, HTX

Thứ ba 08/10/2019 05:00

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3338/UBND-TH về việc rà soát nội dung, tăng cường giải quyết khó khăn qua các cuộc gặp gỡ, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh gặp gỡ, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày 20/9. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành khẩn trương rà soát và thực hiện các chỉ đạo tại Công văn số 2063/UBND-TH, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh và kiến nghị, đề nghị trong báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại cuộc họp ngày 20/9/2019.

Đối với những ý kiến, kiến nghị có tính chất phức tạp, phải có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan chuyên môn, địa phương và xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, giao cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết chi tiết, có phân công, giao trách nhiệm, thời gian hoàn thành đến từng đơn vị, cá nhân để theo dõi, đôn đốc và xử lý trách nhiệm khi không giải quyết, giải quyết chậm (mà không có lý do chính đáng), giải quyết chưa trách nhiệm của các đơn vị, cả nhân cán bộ, công chức.

Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đơn vị đầu mối, thường xuyên rà soát, lựa chọn và sàng lọc những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã đảm bảo những nội dung kiến nghị, đề nghị của các đơn vị không trái với các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế địa phương (hoặc đề xuất, xây dựng các phương án giải quyết trên cơ sở các bước và quy định của pháp luật); tổng hợp gửi các đề nghị, kiến nghị bằng văn bản đến UBND tỉnh để nghiên cứu, xem xét.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối theo dõi các nhiệm vụ, ý kiến kết luận và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh giao tại các buổi làm việc; định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại các kỳ gặp gỡ, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để theo dõi, đôn đốc và xem xét trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh