Phát huy vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu 19/04/2019 11:00

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể, những năm qua, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động, mạnh dạn đầu tư liên kết; mở thêm nhiều ngành nghề mới trong kinh doanh, sản xuất, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho lao động ở địa phương, khẳng định vai trò của HTX trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Công nhân Hợp tác xã Đề Thám (Thành phố) thu gom rác thải đô thị.

Toàn tỉnh hiện có 384 HTX với 3.532 thành viên, tổng số vốn điều lệ trên 1.023 tỷ đồng; 630 tổ hợp tác với 3.460 thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Theo rà soát, có 241 HTX đang hoạt động, chiếm 62,8%. Trong đó có 73 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng; 447 HTX hoạt động lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 15 HTX hoạt động lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường; 16 HTX hoạt động lĩnh vực vận tải; 65 HTX hoạt động lĩnh vực nông, lâm nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; 28 HTX hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Có 143 HTX ngừng hoạt động, chiếm 37,2%.
Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, nhiều HTX đã phát huy nội lực, tổ chức lại hoạt động, đổi mới phương thức, mở rộng thêm ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp; huy động vốn góp, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị; liên doanh liên kết nhằm nâng cao hiệu quả; nâng cao trình độ cán bộ quản lý… Nhờ vận động, tuyên truyền và thực hiện các phương án, giải pháp hỗ trợ, đến nay, trong số các HTX đang hoạt động, có 101 HTX đã đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012, 111 HTX thành lập mới theo Luật. Số HTX còn lại đang trong quá trình sắp xếp thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường. Năm 2018, doanh thu bình quân 1 HTX trên 1,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,6 triệu đồng/tháng, tăng 12,2% so với năm 2017.
Là HTX được thành lập từ năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, HTX Slam Slẩư, tổ 32, phường Sông Hiến (Thành phố) đã tích cực vận động các thành viên và nhân dân trong khu vực tham gia bảo vệ và phát triển rừng. HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012, mạnh dạn đầu tư hạ tầng, phương tiện; trồng rừng và khai thác rừng hiệu quả. Từ nguồn vốn điều lệ ban đầu là 210 triệu đồng, đến nay, HTX đã có tổng số vốn gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng thêm thu nhập cho các thành viên. Đồng thời HTX đã có định hướng, phương án sản xuất mới. Giám đốc HTX Slam Slẩu Đinh Ngọc Huấn cho biết: Lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương. Trồng rừng và khai thác rừng hiệu quả không chỉ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho mọi người, mà còn giúp bảo vệ môi trường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các HTX còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng HTX còn chậm, hiệu quả kinh doanh thấp, phát triển chưa bền vững; số HTX ngừng hoạt động còn nhiều. Sản phẩm hàng hóa HTX chưa nhiều, chưa đa dạng, chưa có sức cạnh tranh lớn; năng lực tài chính HTX còn hạn chế, không đủ khả năng thực hiện mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng như duy trì sản xuất, kinh doanh thường xuyên; nhiều HTX còn lúng túng trong việc định hướng phát triển, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh ổn định lâu dài… Các HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh kết hợp dịch vụ như chăn nuôi, cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi, trồng và bảo vệ rừng, chế biến lương thực, thực phẩm… Số HTX hoạt động trong lĩnh vực này còn ít so với tiềm năng của địa phương, hoạt động chủ yếu hỗ trợ, giúp đỡ nhau, quy mô HTX còn nhỏ lẻ. Chủ yếu do năng lực nội tại yếu, thiếu vốn, trình độ cán bộ quản lý còn hạn chế, đặc biệt đối với một số HTX  mới thành lập.
Phó Giám đốc HTX Trồng nấm và chăn nuôi Nà Vài, xã Bế Triều (Hòa An) Nông Thị Viển chia sẻ: Thành lập HTX giúp cho các thành viên trao đổi công lao động và học tập trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, tuy nhiên sản phẩm của HTX bán ra thị trường còn ít, bị thương lái ép giá nên chúng tôi mong muốn được sự hỗ trợ của Liên minh HTX để đưa sản phẩm ra thị trường.
Phát huy vai trò hỗ trợ cho kinh tế HTX phát triển, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều nỗ lực triển khai các chương trình, dự án, hỗ trợ cho các HTX hoạt động. Phối hợp xây dựng 1 mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Trong năm 2018, đã tư vấn giúp 2 HTX tiếp cận với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, tư vấn 1 HTX tiếp cận quỹ cho vay giải quyết việc làm với số tiền 93 triệu đồng; tham gia các chương trình hoạt động liên kết hợp tác, hội thảo kết nối tại các tỉnh, thành trong cả nước; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý HTX…
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Mông Văn Lục cho biết: Xác định được vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế hiện nay là hết sức quan trọng, vì vậy để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, các ngành cần có định hướng, hỗ trợ phát triển HTX trong thời kỳ hội nhập. Trong đó, tập trung nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước và chính sách hỗ trợ HTX; tập trung xây dựng và phát triển hoàn thiện HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý tại các HTX về năng lực quản lý, phương án sản xuất, kinh doanh, hợp đồng kinh tế, thị trường tiêu thụ, kỹ thuật sản xuất mới; nâng cao năng lực sản xuất…
Trong giai đoạn phát triển mới, vai trò của HTX và kinh tế tập thể tiếp tục được khẳng định, củng cố. Việc phát triển kinh tế tập thể chính là sự phát huy lợi thế địa phương, sử dụng nguồn lực tổng hợp, nêu cao tính tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của nông dân, phấn đấu làm giàu trên quê hương mình. Để phát huy vai trò đó, khu vực kinh tế tập thể, các HTX tiếp tục đẩy mạnh quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua khó khăn, thách thức để hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh