Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng: Tổng doanh thu đạt 2.154 tỷ đồng

Thứ hai 11/01/2021 13:00

Năm 2020, tổng doanh thu của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đạt 2.154 tỷ đồng, bằng 90,1% kế hoạch (KH), giảm 9,4% so với năm 2019.

Sản xuất phôi thép tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 60,125 tỷ đồng, vượt 82% KH; nộp ngân sách Nhà nước 63,07 tỷ đồng, vượt 40% KH, tăng 14% so với năm 2019. Lao động sử dụng bình quân 845 người, lương bình quân đạt 8,436 triệu đồng/người/tháng, vượt 14,5% KH, tăng 19% so với năm 2019.

Khai thác 202.581 tấn quặng sắt nguyên khai, vượt 1% KH, giảm 10% so với năm 2019; đập 100.005 tấn quặng hợp, bằng 100% KH, giảm 37,6% so với năm 2019; sản xuất 75.210 tinh quặng sắt, bằng 100% KH, tăng 38,8% so với năm 2019; thiêu kết 328.848 tấn quặng, bằng 97,5% KH, tăng 1% so với năm 2019; 205.032 tấn gang lỏng, bằng 97,2% KH, giảm 4% so với năm 2019; sản xuất 205.009 tấn phôi thép, bằng 96,6% KH, giảm 7% so với năm 2019; tiêu thụ 215.943 tấn phôi thép, bằng 98,2% KH, giảm 5,1% so với năm 2019 (riêng phôi thép CT5 tiêu thụ nội bộ TKV đạt 87.371 tấn, vượt 9% KH).                                           

N.M

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh