Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính doanh nghiệp cho 100 học viên

Thứ tư 07/10/2020 14:00

Ngày 6 - 7/10, Sở Tài chính phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính doanh nghiệp (DN) cho 100 học viên là lãnh đạo các hiệp hội, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các DN, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính doanh nghiệp.

Các học viên bồi dưỡng các chuyên đề: Quản trị tài chính và các công cụ sử dụng trong việc ra quyết định quản trị; mục tiêu tối đa hóa giá trị DN; các quyết định tài chính của DN; nội dung quản trị tài chính DN; báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính của DN, HTX; quyết định đầu tư của DN, HTX về lập dòng tiền của dự án đầu tư, phương án kinh doanh, các tiêu chuẩn và phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư, trường hợp đặc biệt trong đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư, phân tích điểm hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh của DN, định giá tài sản tài chính.

Nguồn tài trợ của DN, HTX, nhu cầu vốn của DN, HTX và các mô hình tài trợ, chi phí sử dụng vốn cận biên, đòn bẩy tài chính và chính sách vay nợ của DN, HTX; nguyên tắc và trình tự phân phối lợi nhuận của DN, HTX, hình thức chi trả cổ tức trong công ty cổ phần, chính sách chi trả cổ tức trong công ty cổ phần.

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh