Agribank Cao Bằng 30 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ tư 20/06/2018 06:00

Ngày 26/3/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 53/HĐBT hình thành ngân hàng 2 cấp, phân định rõ ranh giới chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước và chức năng kinh doanh tiền tệ - tín dụng của các ngân hàng thương mại; thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển nông nghiệp. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự ra đời của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).     

Agribank Cao Bằng ký kết tài trợ mua trang thiết bị dạy học các trường khu vực thành phố Cao Bằng.

Cùng với Agribank Việt Nam, Chi nhánh Agribank tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 62/NH-QĐ, ngày 7/7/1988 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay là Thống đốc), chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8/1988 với chức năng nhiệm vụ “Kinh doanh - tiền tệ - tín dụng và dịch vụ Ngân hàng đối với nền kinh tế”.
Là ngân hàng thương mại, thời kỳ đầu chỉ hoạt động tín dụng phục vụ nhiệm vụ chính trị là chính, kết quả kinh doanh không hiệu quả. Trong đà chuyển biến chung của đất nước, 30 năm qua, thực hiện vừa đổi mới, vừa kinh doanh theo cơ chế thị trường đã đưa Agribank Cao Bằng cùng toàn ngành nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức từng bước đưa hoạt động kinh doanh của đơn vị dần trở thành một ngân hàng mạnh, khẳng định thương hiệu so với các tổ chức tín dụng trên địa bàn; phát triển toàn diện, bền vững và đạt tốc độ tăng trưởng cao, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng trong phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Agribank Cao Bằng đã trở thành một ngân hàng thương mại hiện đại, kinh doanh đa năng với 21 điểm giao dịch trong toàn tỉnh, gồm 1 hội sở, 13 chi nhánh loại II, 6 phòng giao dịch trực thuộc với 312 cán bộ, viên chức, trong đó 64% có trình độ đại học, trên đại học; chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức hằng năm được nâng lên, được đào tạo bài bản, có trình độ ngoại ngữ, tin học, có khả năng tiếp thu công nghệ ngân hàng hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của ngành.
Công tác huy động nguồn vốn ngoài tiền gửi các tổ chức kinh tế - xã hội, từ chỉ có một hình thức duy nhất là huy động tiền gửi tiết kiệm, đến nay các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn mọi nhu cầu gửi tiền của các tầng lớp dân cư. Đến hết tháng 5/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 7.800 tỷ đồng.
Trước đây, hoạt động tín dụng chỉ đáp ứng cho vay vốn tới doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã. Cùng với toàn ngành, Agribank Cao Bằng đã thực hiện thành công việc chuyển đổi từ ngân hàng cơ chế bao cấp sang ngân hàng thương mại theo phương châm “đi vay để cho vay”. Với triết lý kinh doanh “Mang phồn thịnh đến khách hàng”, Agribank Cao Bằng đã tập trung vốn đầu tư cho các dự án kinh tế gắn với các chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh như lĩnh vực chế biến khoáng sản, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tốt Nghị định 55, Nghị quyết 30a của Chính phủ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt là hộ nông dân tiếp cận được vốn vay; phát huy những lợi thế về mạng lưới với 21 điểm giao dịch rộng khắp trong toàn tỉnh, Agribank Cao Bằng đã bố trí, phân công cán bộ tín dụng phụ trách đến từng địa bàn, bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có cán bộ tín dụng phụ trách để tiếp cận, nắm bắt và giải quyết kịp thời mọi nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế, nhất là hộ sản xuất - kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn. Agribank Cao Bằng luôn có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện thỏa thuận liên ngành đã ký kết với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên để tăng cường cho vay qua tổ/nhóm. Đến hết tháng 5/2018, Agribank Cao Bằng có dư nợ 3.900 tỷ đồng với 30.100 khách hàng đang vay vốn, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 75%/tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu 0,5%/tổng dư nợ.
Thông qua hiện đại hóa công tác thanh toán chuyển tiền trong và ngoài nước, Agribank Cao Bằng đã đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của đông đảo khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, như: bảo lãnh, dịch vụ ủy thác, thanh toán điện tử, phát hành thẻ nội địa, thẻ quốc tế, dịch vụ thu ngân sách, điện, nước, viễn thông... Nhờ hoạt động ngày càng hiệu quả nên trong khó khăn Agribank Cao Bằng vẫn duy trì được sự ổn định và có bước phát triển bền vững, vị thế và uy tín của Agribank ngày càng được nâng cao. Hiện nay Agribank Cao Bằng đang quản lý 23 máy rút tiền tự động ATM, 32 đơn vị chấp nhận thẻ EDC/POS lắp đặt tại các chi nhánh trực thuộc, các siêu thị, nhà hàng trên địa bàn tỉnh và đang quản lý trên 139.000 thẻ ATM các loại.
Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ của ngành,  Agribank Cao Bằng luôn coi trọng công tác an sinh xã hội. Hằng năm đều vận động cán bộ, viên chức nhiệt tình tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện nhân đạo do các cấp phát động, như: Xây dựng trường học, trạm y tế, tặng quà tết cho người nghèo, xây nhà “Đại đoàn kết”... Từ năm 2010 đến nay, Agribank Cao Bằng đã đóng góp ủng hộ hơn 51 tỷ đồng các quỹ tại địa phương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ.
Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng thường xuyên được tăng cường, hoạt động đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy Đảng liên tục nhiều năm được công nhận là cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, bộ, ngành, UBND tỉnh tặng  bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua...
Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, với mục tiêu tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững, Agribank Cao Bằng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong đó, triển khai tốt các giải pháp điều hành hoạt động ngân hàng theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về ổn định thị trường tài chính - tiền tệ. Thực hiện tốt công tác huy động vốn từ các tổ chức kinh tế - xã hội và các tầng lớp dân cư. Phát huy vai trò chủ đạo của Agribank trong việc hỗ trợ nguồn đầu tư cho phát triển theo kinh tế - xã hội địa phương; tạo bước chuyển biến tốt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
Tập trung hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại để đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, phát huy ưu thế về mạng lưới giao dịch để phục vụ tốt công tác thanh toán, là trung tâm thanh toán giữa các đơn vị kinh tế, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, thanh toán quốc tế, thanh toán biên mậu... Tổ chức tốt công tác thu ngân sách Nhà nước qua hệ thống ngân hàng.
Xây dựng thương hiệu Agribank Cao Bằng đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, người nghèo, hỗ trợ nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, chấp hành cơ chế, chính sách, pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong tất cả các nghiệp vụ để hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước trong toàn Chi nhánh, tạo động lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hoàng Văn Chuyên, Giám đốc Agribank Cao Bằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh