Nỗ lực đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định

Thứ ba 28/01/2020 16:00

Đến Điện lực Thành phố Cao Bằng, chúng tôi thấy không khí hăng say lao động sản xuất của tập thể cán bộ, công nhân đơn vị. Năm 2019, Điện lực Thành phố đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh mà Công ty Điện lực Cao Bằng giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các hoạt động chính trị, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Điện lực Thành phố thực hiện cải tạo, nâng cấp lưới điện.

Điện lực Thành phố hiện đang quản lý vận hành trên 250 km đường dây 35 KV (trong đó có hơn 2 km đường cáp ngầm), 66 km đường dây 22 KV (trong đó có hơn 6 km cáp ngầm), 450 km đường dây 0,4 KV, 334 Trạm biến áp (TBA) phân phối, 208 TBA công cộng, 126 TBA khách hàng; đảm bảo cung cấp điện cho trên 30.500 khách hàng trên địa bàn Thành phố và 10 xã của huyện Hòa An, 5 xã của huyện Thạch An, 2 xã của huyện Nguyên Bình. Khoảng cách từ trụ sở đơn vị đến các điểm xã là trên 40 km, điểm xa nhất của lưới điện cách trụ sở đơn vị 65 km.

Để hoàn thành nhiệm vụ giao, đơn vị đã đề ra các biện pháp tích cực để thay đổi cách thức phục vụ khách hàng; thực hiện linh hoạt, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng trong công tác sửa chữa điện, công tác phát triển mới khách hàng, công tác thu nộp tiền điện; tăng cường công tác giao tiếp khách hàng để cùng phối hợp trong việc cung cấp và sử dụng điện. Bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng, tổ, đội để quản lý điều hành các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nhờ đó, lưới điện đơn vị quản lý luôn vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Năm 2019, Điện lực Thành phố đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về sản lượng điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân, độ ổn định cung cấp điện, sự hài lòng của khách hàng, áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh… Tổng sản lượng điện thương phẩm trên 286 triệu kwh; tỷ lệ tổn thất dưới 2,21%; giá bán bình quân 1.676 đồng/kwh, tăng 110,57 đồng/kwh; doanh thu 481 tỷ đồng. Đơn vị đã thay định kỳ trên 5.000 công tơ các loại, phát triển 1.315 khách hàng mới.

Trong năm qua, với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa dông, sấm sét với cường độ lớn và tần suất nhiều. Tổng sự cố vĩnh cửu lưới điện trung áp và trạm biến áp gây mất điện trên 5 phút là 51 vụ, tăng 19 vụ so với năm 2018. Điện lực Thành phố đã thực hiện tốt công tác phân vùng và xử lý sự cố, đảm bảo cấp điện lại nhanh nhất cho khách hàng. Qua đó các chỉ số đánh giá độ ổn định cung cấp điện năm 2019 đều thực hiện tốt hơn năm 2018. Thời gian mất điện trung bình kéo dài trên 5 phút (SAIDI) của khách hàng là 457 phút (năm 2018 là 606 phút, bằng 75,4%); số lần mất điện trung bình kéo dài trên 5 phút (SAIFI) là 2,7 lần (năm 2018 là 5,4 lần, bằng 50%); số lần mất điện trung bình thoáng qua là 6,02 lần (năm 2018 là 7,9 lần, bằng 76,2%).

Điện lực Thành phố kịp thời, nâng cấp, sửa chữa thường xuyên lưới điện để đáp ứng cung cấp điện cho nhân dân. Năm 2019, thực hiện hoàn thành 42 hạng mục sửa chữa thường xuyên, đúng tiến độ; quyết toán công trình đúng thời gian. Thực hiện lắp đặt, thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa 7 trạm biến áp. Đã hoàn thành công trình cải tạo chống quá tải các TBA Bình Dương 1,2,  Lê Chung, Canh Tân, quy mô gồm 2,34km đường dây 35kV, 04 trạm biến áp 35/0,4kV tổng dung lượng 325kVA;

Công trình xây dựng mạch vòng 35kV kết nối lộ 373E16.1 và 374E16.1, cấp điện các xóm Khuổi Bắc, Khau Súng, Cốc Phia, xã Quang Trung (Hòa An) gồm 4,2km đường dây 35kV, 3,7km đường dây 0,4kV và 2 máy biến áp 35/0,4kV-50kVA; chống quá tải các TBA khu vực Thành phố Cao Bằng năm 2019 gồm 12 TBA 22/0,4kV và 2,74 km đường dây trung áp.Lắp mới 24 bộ tụ bù hạ thế, hoàn thành công trình chống quá tải bổ sung năm 2019 với khối lượng 02 km đường dây trung thế, 5,7 km đường dây hạ thế được nâng cấp.

Công tác dịch vụ khách hàng được tăng cường, luôn phấn đấu phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng khi tiếp nhận được thông tin về thời gian và chất lượng phục vụ. Đơn vị đã triển khai tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng qua trung tâm chăm sóc khách hàng, qua email, qua mạng xã hội.  

Năm 2020, hưởng ứng chủ đề của EVN “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”, Điện lực Cao Bằng tiếp tục thực hiện "Năm văn hóa an toàn và kỷ luật lao động". Tiếp tục kiện toàn tổ chức để phù hợp với mô hình tổ chức mới, áp dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tập trung chỉnh trang lưới điện.

Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm phục vụ cho sinh hoạt tăng trưởng 10%, duy trì lưới điện ổn định để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các khách hàng công nghiệp lớn trên địa bàn; giảm 0,1% tổn thất; đặc biệt giảm 0,12% tổn thất hạ thế. Tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, điểm hài lòng của khách hàng tăng hằng năm và đạt trên 8,0 điểm; nâng cao độ ổn định cung cấp điện.

Hoàng Mạnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh