Sáng mãi tấm gương người cộng sản kiên trung Hà Huy Tập

Thứ hai 24/04/2017 08:00

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Tài năng và phẩm chất cách mạng kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản Hà Huy Tập là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân Việt Nam học tập và noi theo.

 Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2017), là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ôn lại truyền thống quý báu của Đảng, hiểu rõ hơn về tấm gương chiến đấu, hy sinh và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng và quê hương của một người cán bộ ưu tú của Đảng.

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Thân sinh là cụ Hà Huy Tường đỗ cử nhân nhưng trước cảnh nước mất, nhà tan và cuộc sống cơ cực của người dân quê hương, ông không ra làm quan mà ở nhà dạy học và bốc thuốc giúp con trẻ biết chữ và chữa bệnh cho dân làng. Thân mẫu đồng chí Hà Huy Tập là bà Nguyễn Thị Lộc, một nông dân tần tảo nuôi chồng, thương con; cả cuộc đời gắn bó với đồng ruộng quê hương, sống hòa thuận với bà con làng xóm.

Trước khi tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập là một trí thức, có trình độ học vấn cao. Cuối năm 1925, đồng chí Hà Huy Tập gia nhập Hội Phục Việt và luôn là một trong những người xả thân cho những hoạt động của Hội. Trong thời gian ở Vinh, ngoài việc dạy học ở trường Cao Xuân Dục, đồng chí Hà Huy Tập còn đến các xóm thợ Trường Thi - Bến Thủy, các làng, xã quanh Vinh để tìm hiểu tình hình và xây dựng cơ sở Hội Phục Việt. Những hoạt động tích cực cụ của đồng chí Hà Huy Tập đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng ở Nghệ An và Hà Tĩnh; đồng thời cũng dẫn đến việc Công sứ Vinh lệnh cho Đốc học Vinh cách chức giáo viên đối với đồng chí Hà Huy Tập.

Tháng 3/1927, đồng chí Hà Huy Tập rời Vinh vào Sài Gòn, xin vào dạy học tại trường tiểu học tư thục mang tên An Nam học đường ở Gia Định. Trong thời gian ở Sài Gòn, đồng chí Hà Huy Tập tổ chức thành công nhiều cuộc bãi khóa của học sinh, chống lại chế độ giáo dục thực dân của nhà trường. Biết trước sau kẻ địch cũng dò ra tung tích của mình, nên đồng chí Hà Huy Tập hết sức cảnh giác, liên tục thay đổi chỗ ở, nhờ đó đã trụ được ở Sài Gòn một thời gian. Tháng 1/1928, Hội Hưng Nam (tên mới của Hội Phục Việt) tổ chức Hội nghị toàn quốc tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Hà Huy Tập dự Hội nghị này với tư cách Bí thư Kỳ bộ Nam Kỳ. Hội nghị bàn về việc hợp nhất Hội Hưng Nam với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Rời Hà Tĩnh, đồng chí Hà Huy Tập trở lại Sài Gòn và hoạt động ngày càng tích cực. Những hoạt động của đồng chí Hà Huy Tập bị nhà chức trách theo dõi. Tháng 6/1928, Hiệu trưởng An Nam học đường có quyết định đình chỉ việc giảng dạy của đồng chí Hà Huy Tập với lý do kích động học sinh nhiều lần bãi khóa. Sau đó, đồng chí Hà Huy Tập xin vào làm việc ở một hiệu buôn đến tháng 8/1928, đồng chí Hà Huy Tập rời khỏi hiệu buôn đến Bà Rịa xin vào làm việc ở đồn điền trồng mía Phú Mỹ. Trong thời gian này, đồng chi Hà Huy Tập đã vận động thành lập được chi bộ Đảng trong công nhân do đồng chí làm Bí thư.

Một góc khu di tích tưởng niệm cố TBT Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, huyện  Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 12/1928, đồng chí Hà Huy Tập được cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) tham gia khóa huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Ấn tượng mạnh với tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tác phẩm Đường Cách Mệnh, đồng chí Hà Huy Tập tích cực hoạt động trong Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Ngày 19/7/1929, đồng chí Hà Huy Tập sang Liên Xô, học trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva với bí danh là Xinhitrơkin. Cuối năm 1929, được kết nạp vào Đảng Cộng sản liên bang (bônsêvích) và tháng 3/1932, đồng chí Hà Huy Tập tốt nghiệp trường Đại học Phương Đông và ở lại Liên Xô hoạt động. Trong thời gian học ở trường, đồng chí viết nhiều bài đăng trên báo chí quốc tế, nhất là Tạp chí Bôn-sơ-vích, cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời, tham gia soạn thảo một số tài liệu quan trọng khác.

Trong thời gian ở Liên Xô, đồng chí Hà Huy Tập viết cuốn sách “Sơ thảo lịch sử Đảng Cộng sản Đông Dương” bằng tiếng Pháp gồm ba phần, chia thành 10 chương. Đây là tác phẩm đầu tiên viết về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển và sự lãnh đạo đấu tranh của Đảng ta từ đầu cho đến tháng 3/1933. Có thể nói, sự xuất hiện kịp thời của tác phẩm đã góp phần tuyên truyền, nêu cao truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng, chống lại các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, đem lại niềm tự hào, niềm tin cho quần chúng cách mạng ở thời điểm cách mạng đang gặp nhiều khó khăn.

Giữa năm 1933, đồng chí Hà Huy Tập bí mật về Trung Quốc, bắt liên lạc với các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai và một số đồng chí khác lập ra Ban Chỉ huy ở ngoài, do đồng chí Lê Hồng Phong làm thư ký; đồng chí Hà Huy Tập làm ủy viên phụ trách tuyên truyền cổ động và Tổng  Biên tập tạp chí Bônsơvích. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban là khôi phục lại các tổ chức Đảng trong nước bị địch phá vỡ sau cao trào cách mạng 1930-1931 và chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội lần thứ nhất của Đảng.

Sau một thời gian chuẩn bị, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất đã họp tại Ma Cao (Trung Quốc) từ ngày 27- 31/3/1935. Đồng chí Hà Huy Tập chủ trì và đọc Báo cáo chính trị của Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương gồm 5 người, do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập làm Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài. Thời gian này do đồng chí Lê Hồng Phong bận đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, trọng trách lãnh đạo cách mạng do đồng chí Hà Huy Tập đảm nhiệm. Tháng 7/1936, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương đã phân công đồng chí Hà Huy Tập về nước tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương mới và khôi phục các tổ chức Đảng trong nước. Ngày 12/10/1936, đồng chí Hà Huy Tập triệu tập Hội nghị cán bộ để bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Tại Hội nghị này, đồng chí Hà Huy Tập chính thức được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Trong thời gian làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã tận dụng thuận lợi do tình hình quốc tế đem lại, tích cực lăn lộn trong phong trào quần chúng, móc nối với các tổ chức Đảng trong nước, sớm hình thành được Ban Chấp hành Trung ương. Triệu tập và chủ trì ba Hội nghị Trung ương (3/1937, 9/1937 và 3/1938), Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã góp phần tổng kết tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo và cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thử thách, đưa phong trào tiến lên những bước mới.

Đồng chí Hà Huy Tập là một trong những nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta. Với tư duy sắc sảo và tính luận chiến cao luôn luôn thể hiện bản lĩnh của một chiến sĩ cộng sản kiên cường trước mọi sự tấn công xuyên tạc của kẻ thù, vượt lên mọi hiểm nguy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Ngày 1/5/1938, đồng chí bị bắt do có chỉ điểm trong khi tham dự ngày Quốc tế Lao động tại Sài Gòn. Đồng chí bị trục xuất khỏi Nam Kỳ và bị đưa về quê chịu quản thúc. Đến ngày 30/3/1940, đồng chí bị bắt lại và đưa vào Nam Kỳ để xét xử. Ngày 25/10 năm đó, đồng chí bị thực dân Pháp xử tuyên án 5 năm tù giam. Ngày 25/3/1941, chính quyền Pháp đổi bản án của đồng chí thành án tử hình vì “chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ”. Trước tòa, đồng chí tuyên bố “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động”. Ngày 28/8/1941, đồng chí bị chính quyền Pháp xử bắn cùng với một số nhà cách mạng khác tại Sở Rác (nay là  Bệnh viện Hóc Môn, Sài Gòn) như:  Nguyễn Hữu Tiến, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai… Bức thư cuối cùng đồng chí gửi cho gia đình viết “Nếu tôi phải bị chết, … thì gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn; trái lại, nên xem tôi như là người còn sống, nhưng đi vắng một thời gian vô hạn… mà thôi”.

Từ khi đồng chí Hà Huy Tập bước vào hoạt động cách mạng đến lúc hy sinh diễn ra trong vòng 16 năm: từ nhà yêu nước trở thành nhà cách mạng, từ người cộng sản trở thành Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã sống một cuộc đời cách mạng sôi nổi và vinh quang, đồng chí là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta noi theo. Lịch sử ghi nhớ đồng chí như một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một người lãnh đạo tận tụy, năng động, một cây bút lý luận xuất sắc của Đảng những năm 30 của thế kỷ XX, người đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho lý tưởng cộng sản.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, chúng ta học tập và làm theo những phẩm chất đạo đức cách mạng; sự nhiệt huyết, đầy sáng tạo trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn; sự kiên trung, bất khuất, tinh thần cách mạng tiến công trước kẻ thù, nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để biến khát vọng và niềm tin của Tổng Bí thư về một nước Việt Nam độc lập, tự do, văn minh và giàu mạnh.

M.T (T/h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh