Bạn đang xem: Trang chủ » Đại hội Đảng

Tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội

Thứ bảy 01/08/2020 06:00

5 năm qua, với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đều hoàn thành thắng lợi. Đời sống của người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng hoàn thiện, tạo tiền đề và động lực để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh Trịnh Trường Huy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Phúc.

Trong phát triển kinh tế, huyện xác định tiềm năng, thế mạnh của địa phương là kinh tế nông nghiệp nên đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Huyện tích cực chỉ đạo các cấp, ngành rà soát, xác định nhiệm vụ, giải pháp phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng tăng tỷ trọng nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật được chú trọng, diện tích sử dụng giống mới tăng. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 ước đạt 57.716 tấn, tăng 0,86% so với năm 2015, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Giá trị sản xuất/ha đất canh tác năm 2020 ước đạt 45,2 triệu đồng/ha, tăng 32,6% so với năm 2015.

Huyện tích cực chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển cây ăn quả đặc sản của địa phương. Đến nay, diện tích cây dẻ trong toàn huyện gần 300 ha, trong đó 200 ha  đã cho khai thác, giá trị đạt trên 15 tỷ đồng/năm; cam, quýt tổng diện tích 161 ha, trong đó 55 ha đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 800 tấn; 97 ha chanh leo, tổng sản lượng đạt trên 1.400 tấn; dâu tằm 34 ha..., từ đó dần hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, đem lại thu nhập ổn định cho người dân.

Huyện luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, khuyến khích phát triển đàn vật nuôi, tổng đàn trâu bình quân tăng 1,21%/năm; đàn lợn bình quân tăng 0,99%/năm; đàn gia cầm bình quân tăng 3,1%/năm. Hiện nay, huyện có 1 trang trại chăn nuôi lợn tại xã Đoài Dương với quy mô 600 con lợn nái sinh sản; 2 trang trại chăn nuôi lợn được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại xã Ngọc Khê; 13 gia trại quy mô hộ gia đình được công nhận. Tỷ lệ hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 đạt 57,9%, đạt 115,8% mục tiêu đề ra.

Chương trình XDNTM được triển khai đồng bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện. Dự kiến đến hết năm 2020 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, bình quân đạt 12,3 tiêu chí/xã; 100% xã có điểm bưu điện văn hóa xã; 100% xóm có đường bê tông; 95% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Công nghiệp, xây dựng từng bước được phục hồi và tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng bình quân hằng năm đạt trên 300 tỷ đồng. Hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư được quan tâm thực hiện, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được duy trì. Hệ thống phân phối, bán lẻ hàng hóa cơ bản cung ứng đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Mạng lưới giao thông trong huyện được quan tâm đầu tư, nâng cấp và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng; đã và đang triển khai thi công các công trình trọng điểm đường tỉnh 211, 213, đường liên xã Đình Phong - Chí Viễn - Đàm Thủy; các tuyến giao thông từ huyện đến các xã được thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH ở các địa bàn, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Đến nay, 21/21 xã, thị trấn có đường nhựa, đường bê tông đến trung tâm xã; trong 5 năm đã cấp 2.120 tấn xi măng, bê tông hóa giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 23,46 km; hỗ trợ vật tư xây dựng 26 cầu ra vùng sản xuất...

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đạt khá, tổng vốn đầu tư huy động giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 577,5 tỷ đồng, thực hiện 315 dự án thuộc lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, trụ sở xã, trường lớp học, nước sinh hoạt… đã góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất, tác động tích cực đến phát triển KT - XH của huyện.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm thực hiện, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết Khu du lịch thác Bản Giốc; điều chỉnh cục bộ quy hoạch thị trấn Trùng Khánh và phê duyệt quy hoạch nông thôn mới 19/19 xã.    

Hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn diễn ra khá nhộn nhịp và có đóng góp nhất định cho ngân sách Nhà nước, các mặt hàng xuất khẩu chính là gạo tẻ, hoa quả khô và hàng đông lạnh; các mặt hàng nhập khẩu chính là than, ferosilic. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tăng cao so với năm 2015, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Pò Peo và Cửa khẩu Trà Lĩnh đạt trên 2 tỷ USD, thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 800 tỷ đồng. Công tác quản lý, thu ngân sách trên địa bàn thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 581,5 tỷ đồng, bình quân đạt 116,3 tỷ đồng/năm, tăng gấp 2,03 lần so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hoạt động du lịch có bước tiến khởi sắc, nhất là sau khi huyện tổ chức Lễ hội du lịch thác Bản Giốc trong 3 năm liên tục từ 2017 - 2019. Bình quân 313.724 lượt khách/năm đến tham quan, du lịch tại thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao, tốc độ tăng bình quân 25,9%/năm. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; hằng năm tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt trên 98%, tốt nghiệp THPT đạt trên 95%, tỷ lệ học sinh đỗ các trường đại học tăng. Xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt 21/67 trường, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng cao chất lượng, trong giai đoạn 2016 - 2020, có 7/21 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ chiếm 95%. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, diễn ra sôi nổi, rộng khắp và thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm còn 18,98%, giảm 18,16% so với năm 2015. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác đối ngoại được duy trì và từng bước đi vào chiều sâu.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Trùng Khánh tiếp tục phấu đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.  Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành đến năm 2025 về thương mại, dịch vụ 47%; nông lâm, ngư nghiệp 31%; công nghiệp, xây dựng 22%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm; thị trấn Trùng Khánh cơ bản trở thành đô thị loại IV miền núi; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 50 triệu đồng/ha; thu ngân sách hằng năm bình quân tăng trên 10% so với chỉ tiêu tỉnh giao; đến năm 2025 số xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới là 6 xã, 2 xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ che phủ rừng đạt 53%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,5%/năm trở lên...

Để đạt các mục tiêu trên, huyện Trùng Khánh tiếp tục thực  hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh trên địa bàn huyện. Quan tâm phát triển ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, nông hộ theo mô hình vỗ béo trâu, bò... Phát triển các vùng nguyên vật liệu để chủ động hơn các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh các loại cây thế mạnh của địa phương như: hạt dẻ, lúa nếp Ong, cam, quýt...

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế; khai thác các nguồn thu có hiệu quả; phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và dịch vụ. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của đất nước; đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

Trịnh Trường Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh