Bạn đang xem: Trang chủ » Đại hội Đảng

Phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai 25/01/2021 16:00

Sáng 25/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh có 21 đại biểu đại diện hơn 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự, trong đó, có 3 đại biểu đương nhiên và 18 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi diễn ra phiên trù bị, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại biểu dự Đại hội lần này tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII và đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 13,99%; đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 11,03%; đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang chiếm 0,19%; đại biểu là Nhà giáo Ưu tú chiếm 0,82%; đại biểu là Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú chiếm 0,95%.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm 4,47%; tiến sĩ chiếm 12,54%; thạc sĩ chiếm 54,69%; đại học chiếm 32,77%. Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất 34 tuổi.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Ảnh: Minh Đông

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội XIII của Đảng sẽ thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 cũng như mục tiêu tổng quát đã đề ra: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc Đại hội tại phiên trù bị.

Sau phiên trù bị, các đại biểu nghiên cứu các tài liệu đại hội gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Đông

Theo chương trình, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021. Phiên khai mạc Đại hội chính thức diễn ra sáng 26/1.

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh