Bạn đang xem: Trang chủ » Đại hội Đảng

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư 12/08/2020 14:00

Ngày 12/8, Đảng bộ huyện Quảng Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số Ban Đảng Trung ương phụ trách tỉnh Cao Bằng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Đảng; một số sở, ngành, đoàn thể và 245 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm toàn khóa, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, của tỉnh, huyện. Đảng bộ xác định các lợi thế, tiềm năng của huyện và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đạt và vượt mục tiêu Đại hội; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định có bước tăng trưởng khá và đạt nhiều kết quả quan trọng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ được mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân.

Năm 2019, tổng sản lượng lương thực đạt 45.704,8 tấn, vượt 22% mục tiêu đề ra. Giá trị chăn nuôi tăng bình quân 8 - 10%/năm; tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất đạt 85%; trồng mới 133,5 ha rừng; tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 545,6 tỷ đồng, tăng 67,4% so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn bình quân đạt 335,2 triệu USD/năm. Giai đoạn 2016 - 2019, đầu tư 646,4 tỷ đồng thực hiện 387 công trình, dự án; thu ngân sách đạt 548 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 32 triệu đồng/người/năm.

Các công trình thủy điện, dự án tiếp tục được đầu tư. Đến nay, khu kinh tế Cửa khẩu Tà Lùng có 30 nhà đầu tư đăng ký thực hiện 40 dự án với tổng mức đầu tư 5.015 tỷ đồng và hơn 20 triệu USD; trong đó, Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH trên 4.300 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 22 trường đạt chuẩn quốc gia, 90% trường, lớp được kiên cố hóa; 15/19 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 17/19 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41,8% năm 2015 xuống còn 23,25% (bình quân giảm 3,71%/năm); đô thị Phục Hòa đạt 88,4 điểm tiêu chí đô thị loại IV. Đến nay có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được quan tâm thực hiện, hoạt động hợp tác quốc tế với huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) mở rộng và phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, kiện toàn 20 tổ chức cơ sở đảng, 4 ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 50% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém, duy trì 100% chi bộ xóm; kết nạp 1.316 đảng viên mới, vượt 50,4%, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 6.249 đồng chí.

Huyện chú trọng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; công tác tổ chức, cán bộ có nhiều chuyển biến rõ nét, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quảng Hòa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế: Quy mô kinh tế nhỏ, tăng trưởng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Một số lĩnh vực có lợi thế như thương mại, kinh tế cửa khẩu, du lịch - dịch vụ, nông nghiệp chưa được đầu tư khai thác hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, tỷ trọng nông nghiệp còn cao, thu ngân sách đạt thấp. Số xã đạt nông thôn mới thấp; cải cách hành chính chậm chuyển biến. Du lịch chậm phát triển, thiếu tính liên kết, chưa có chiến lược phát triển, sản phẩm du lịch nghèo nàn, chưa hấp dẫn. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo cao, chưa bằng mức bình quân của tỉnh... Yêu cầu các đại biểu dự Đại hội thảo luận, phân tích, nhận diện, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, những điểm nghẽn, nút thắt, từ đó có giải pháp cụ thể, rõ ràng tháo gỡ khắc phục nhanh nhất trong thời gian tới.

Yêu cầu Đại hội tập trung đánh giá kỹ, chính xác những khó khăn, thách thức, nhất là thời cơ thuận lợi, nhận diện đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của địa phương; vị trí, vai trò của huyện trong liên kết vùng, khu vực để định hướng đúng chiến lược phát triển kinh tế của huyện theo hướng nông nghiệp thông minh là nền tảng xuyên suốt, là trụ đỡ; kinh tế biên mậu và du lịch - dịch vụ. Trước mắt, cần tập trung phối hợp với nhà đầu tư thực hiện hiệu quả Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cần chủ động tăng cường giới thiệu, quảng bá các nét văn hóa đặc sắc, các điểm du lịch của địa phương; phối hợp với huyện Long Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) đẩy mạnh các hoạt động thể thao kết hợp du lịch qua biên giới; liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh hình thành các tuyến, điểm du lịch liên vùng. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng; tăng cường các hoạt động đối ngoại. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với đô thị Phục Hòa, Quảng Uyên. Tiếp tục đầu tư để thị trấn Quảng Uyên và đô thị Phục Hòa đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tập trung huy động cả hệ thống chính trị, quyết tâm, quyết liệt, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án giảm nghèo, phấn đấu giảm hộ nghèo đến năm 2025 phải thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Tập trung xây dựng đảng bộ, các chi, đảng bộ trực thuộc thật sự là hạt nhân lãnh đạo, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chủ động theo dõi, bám sát diễn biến làn sóng thứ hai của dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngọc Minh - Minh Huệ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh