Bạn đang xem: Trang chủ » Đại hội Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Thứ sáu 16/10/2015 18:00

Sau 3 ngày (từ 14 - 16/10) làm việc  khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Đại hội lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII đủ số lượng 55 đồng chí, tiêu biểu cho trên 47.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa, liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đại hội đã tín nhiệm bầu 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Đại hội nghe Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của đại biểu dự Đại hội vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tiếp đó, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển".

17 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh được xác định cụ thể với các giải pháp đồng bộ. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tốc độ tăng bình quân trên 7,0%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 1.650 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân tăng trên 10%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân mỗi năm tăng trên 10%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân mỗi năm trên 10%. Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 265 nghìn tấn/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 40 triệu đồng/ha. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 20 xã trở lên. Đến năm 2020 có 35% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II. Đến năm 2020 có 60% số xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt trên 2%. Tỷ lệ che phủ rừng 53%. Tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch đạt 95%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt 50%; bình quân hằng năm kết nạp mới 2.000 đảng viên...

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ, đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT – XH, nhất là hạ tầng giao thông; tập trung khai thác có hiệu quả lợi thế về kinh tế cửa khẩu, du lịch. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đại hội tặng hoa các đồng chí không tham gia cấp ủy khóa mới.

Trước khi bế mạc, Đại hội tặng hoa các đồng chí không tham gia cấp ủy khóa mới. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII không tham gia cấp ủy khóa mới. Đồng thời khẳng định, những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh ta đạt được trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp hết sức quan trọng của các đồng chí. Đại hội chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, chia sẻ những kinh nghiệm của mình cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thành công của Đại hội không chỉ là kết quả, công sức, trí tuệ của 350 đại biểu chính thức dự Đại hội, còn là công sức, trí tuệ và sự tâm huyết của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội là luồng sinh khí mới để toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra; là sự tiếp nối con đường phát triển đi lên của tỉnh nhà, với yêu cầu phát triển cao hơn và bền vững hơn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ thời kỳ 2015 - 2020.

Nhóm P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh