Bạn đang xem: Trang chủ » Đại hội Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Chủ nhật 09/08/2020 18:00

Ngày 9/8, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch HDND tỉnh Đàm Viết Hà; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Ngọc Giáp; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thúy Anh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Dừa; lãnh đạo một số ban, ngành, lực  lượng vũ trang; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ và 151 đại biểu đại diện cho trên 900 đảng viên tham dự.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội có chủ đề: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Cao Bằng” và phương châm “Đoàn kết, đổi mới và phát triển”. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án số 2300/ĐA-UBND ngày 11/7/2019 về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% xã, thị trấn. Điều tra, khám phá 1.646 vụ phạm pháp hình sự, bằng 83,38%; án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; phối hợp thực hiện các giải pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tổ chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 5 lớp nhận thức về Đảng; kết nạp 143 đảng viên mới; Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng lực lượng Công an Cao Bằng trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an tỉnh đề ra mục tiêu: “Xây dựng lực lượng Công an Cao Bằng vững về chính trị tư tưởng, giỏi về nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an”; nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu: Tội phạm hình sự giảm ít nhất 5%; tỷ lệ xử lý tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 75% trở lên; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và các tai nạn, tệ nạn xã hội; phấn đấu 20% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 100 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị lực lượng Công an tỉnh phải quán triệt, tuân thủ và bám sát văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh. Thường xuyên cảnh giác, chủ động trong mọi tình huống; chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp hiệu quả trong xử lý các vấn đề về an ninh trật tự.

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Công an tỉnh và các lực lượng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", củng cố thế trận lòng dân; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng cực đoan, nhất là hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Đặc biệt trong thời điểm cả nước và tỉnh đang thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh phối hợp tăng cường vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước, làm tốt công tác ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa, đấu tranh, không để kẻ địch, phần tử xấu thâm nhập, lôi kéo, móc nối, tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện có hiệu quả; đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tiếp tục xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, đổi mới và phát triển, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành khóa mới là những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, có sức chiến đấu cao, năng lực, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng hết sức vì sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, độ tuổi cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Đối với công tác bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị các đại biểu bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng tiếp thu, lĩnh hội, cụ thể hóa nội dung của Đại hội để quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả tại đơn vị, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  Tại Đại hội, các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và nhất trí thông qua các chỉ tiêu, mục tiêu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội bầu 23 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; Đại tá Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh gồm 7 đồng chí; Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội bầu 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh