Bạn đang xem: Trang chủ » Đại hội Đảng
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay
Xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng bộ trong nhiệm...
Huy động mọi nguồn lực, đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng và...
Quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã xác định đúng mục tiêu chiến lược, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều...
Muôn trái tim hân hoan hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh. Với niềm tin, hi vọng về một Đại hội của trí tuệ, đổi mới, trong...
Khẳng định vai trò của Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn biên giới, miền núi 2 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đẩy mạnh...
Công bố 4 dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo...
Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
Bảo đảm thông tin liên lạc là nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian tới. Vì vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn...
Huy động xã hội hóa chỉnh trang đô thị chào mừng ĐHĐB Đảng bộ tỉnh và ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch huy động xã hội hóa chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thành phố chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và...
Chủ động, quyết liệt trong công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động,...
Nhiều ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thể hiện niềm tin, kỳ vọng của mình trong nhiệm kỳ mới với nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã...
Những công trình góp phần cho đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp
Những ngày này, nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh đã và đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng thời gian. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ có ý nghĩa thiết thực, tạo nên...
Khai trương Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng
Chiều 3/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII tại địa chỉ: daihoi13.dangcongsan.vn.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức từ ngày 26 - 29/10
Tỉnh ủy vừa có thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 26 - 29/10/2020.
Nhận thức về tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Năm 2020 là năm đại hội Đảng các cấp được tổ chức trên phạm vi cả nước, chúng ta vô cùng phấn khởi trước tiến độ và kết quả đạt được của các chi, đảng bộ cấp huyện và cơ sở. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đại...
Xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự gương mẫu, tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, "gương mẫu, tiêu biểu", đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn...