Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Xứng đáng với niềm tự hào và truyền thống của quê hương cội nguồn cách mạng*

Thứ sáu 04/10/2019 05:00

(Trích đăng bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ)

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam, Cao Bằng có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, địa linh nhân kiệt rất đáng trân trọng và tự hào. Với lịch sử 520 năm thành lập và phát triển, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, Cao Bằng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng là một địa phương có vị trí chiến lược trọng yếu, là “phên dậu” vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Lịch sử Cao Bằng rực sáng với truyền thống yêu nước chống ngoại xâm và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Trải qua suốt chiều dài lịch sử của miền đất biên cương anh hùng gắn với những chiến công, thành tựu vĩ đại của dân tộc ta, tinh thần yêu nước và tự tôn dân tộc không ngừng được hun đúc, phát huy, trở thành động lực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
Trên chặng đường lịch sử vẻ vang, Cao Bằng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đánh giá là một địa bàn chiến lược quan trọng, nơi “sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta”. Người đã quyết định chọn Cao Bằng để về nước và xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên. Nhân dân Cao Bằng rất tự hào được thay mặt cho cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Mảnh đất Cao Bằng đã gắn liền với nhiều hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử và những năm tháng hào hùng không thể nào quên của cách mạng Việt Nam. Nói đến Cao Bằng, là nói đến nơi cội nguồn của cách mạng, là nói đến những “địa chỉ đỏ” của đất nước.
Trong suốt chặng đường dài phát triển, nhất là qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình, đặc điểm đặc thù của địa phương bằng các chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp cụ thể và quyết liệt triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Là một tỉnh miền núi, điểm xuất phát thấp, gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với bản lĩnh, ý chí phấn đấu vươn lên và tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tỉnh đã đề ra chủ trương, cơ chế, chính sách đúng đắn phù hợp với tình hình thực tiễn, khai thác hiệu quả  tiềm năng, thế mạnh phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Cao Bằng đã và đang tạo đà vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2019, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế liên tục đạt trên 7%/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế được đẩy mạnh, nhiều dự án lớn đã và đang được hình thành, triển khai khi đi vào vận hành sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế, như dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Tỉnh đã thu hút và huy động được nhiều nguồn lực, các doanh nghiệp và nhà đầu tư chiến lược với các dự án lớn để phát triển du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông - lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế biên mậu. Đến nay đã thu hút được 275 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nói rằng đây là con số chưa đáp ứng được mong muốn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Diện mạo đô thị, nông thôn, miền núi có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tình hình chính trị luôn ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.   
Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức, quy mô kinh tế nhỏ, điều kiện kết nối giao thông với các trung tâm phát triển vùng còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án có quy mô năng lực sản xuất lớn; lĩnh vực dịch vụ, du lịch chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động còn thấp; đồng thời là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 94%, thuộc diện cao nhất của cả nước, với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn ở một tỉnh miền núi, tôi đề nghị tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là, thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tôi đặc biệt lưu ý tỉnh cần phát triển và thực hiện nghiêm nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh gắn với đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa, sâu rộng trong học tập và làm theo Bác trong toàn xã hội. Chú trọng phát huy tinh thần nêu gương của các đồng chí lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương.
Hai là, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tỉnh cần tiếp tục thực hiện tập trung vào 3 đột phá chiến lược, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch - dịch vụ, hạ tầng cửa khẩu; chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng rà soát sửa đổi cơ chế, quy trình, tăng cường sự phối hợp giữa các ban, sở, ngành với các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tập trung làm tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề và chuyển đổi nghề để cung cấp lao động có trình độ và tay nghề phù hợp.
Ba là, tập trung đột phá phát triển 3 thế mạnh của Cao Bằng, đó là du lịch - dịch vụ, nông lâm nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu để phát triển kinh tế mà tỉnh đã xác định; huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông và nông nghiệp xanh bền vững, trong đó có Dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); các dự án đầu tư hạ tầng về du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển du lịch bền vững, trong đó có chú trọng môi trường sinh thái, cảnh quan du lịch. Đặc biệt chú trọng những giải pháp đột phá đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản có trình độ kỹ thuật tiên tiến công nghệ cao. Phát triển thương mại biên giới, phát triển dịch vụ hậu cần cho sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đẩy mạnh phát triển trồng rừng kinh tế, cây dược liệu và trồng cây ăn quả. Phát triển trồng rừng gỗ lớn, phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn.
Bốn là, chú trọng hơn nữa các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, môi trường bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế, phát huy tốt truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng và tố chất con người Cao Bằng với những phẩm chất quý báu là yêu nước, cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, cần cù vượt khó, hiếu học, thông minh tạo nên sức mạnh to lớn, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. Đây là nguồn động lực rất quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Tôi đề nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cần đặc biệt quan tâm chăm sóc sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, giá trị bản sắc văn hóa lịch sử của các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng giảm nghèo nhanh, bền vững. Nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cấp năng lực, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, làm tốt công tác cán bộ. Tập trung rà soát hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền cơ sở thực hiện tốt bài học lấy dân làm gốc. Gần dân, sát dân hơn, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời hiệu quả. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một địa phương biên giới quan trọng như Cao Bằng. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm và đặc quyền, đặc lợi nhũng nhiễu trong thực thi công vụ.
Sáu là, tập trung làm tốt nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, gắn kết chặt chẽ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và triệt phá các hoạt động tội phạm, đặc biệt là ma túy, buôn bán người, hình sự nghiêm trọng, tội phạm xuyên biên giới và buôn lậu, gian lận thương mại. Chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân. Quản lý tốt hoạt động tôn giáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, giữ vững niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng là dịp để chúng ta tìm về cội nguồn để khẳng định và tiếp tục phát huy những thành quả dựng nước, giữ nước của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng nói riêng và của cả nước nói chung. Tự hào với bề dày lịch sử truyền thống cách mạng, tiếp tục sự nghiệp của các bậc tiền nhân, các bậc cha ông đi trước, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục vươn lên, đoàn kết chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tự hào của quê hương cội nguồn cách mạng.
* Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh