Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Vận dụng sáng tạo bài học trong Chiến thắng Biên giới vào đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*

Thứ năm 01/10/2020 14:00

Trích bài phát biểu của đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2020).

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Cao Bằng có bề dày truyền thống 520 năm lịch sử và văn hóa; là vùng đất địa linh nhân kiệt, ghi đậm dấu ấn những trang sử oanh liệt, hào hùng của dân tộc rất đáng trân trọng và tự hào.

Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Cao Bằng luôn giữ vai trò quan trọng, là một địa phương có vị trí chiến lược trọng yếu, là “phên dậu” vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Nơi vinh dự được đón Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Cao Bằng trở thành vùng căn cứ địa, là miền đất khai sinh Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Bởi vậy, Cao Bằng tự hào là một địa danh lịch sử, quê hương cội nguồn của cách mạng đã cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Đất nước ta có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay, cả dân tộc Việt Nam đã phải trải qua bao cuộc kháng chiến trường kỳ, đầy hy sinh, gian khổ, mất mát to lớn. Hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rất rõ giá trị trường tồn "không có gì quý hơn độc lập, tự do" mà Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại.

Thưa các đồng chí, và toàn thể đồng bào!

...Đầu năm 1950, nhận định tình hình cách mạng thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến thuận lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Chiến dịch Biên giới với ý chí quyết tâm rất lớn nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; giải phóng phần biên giới phía Đông Bắc, khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn; khai thông đường giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc; tiến tới giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính; tạo điều kiện thúc đẩy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Đồng chí Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp được chỉ định làm Chỉ huy trưởng kiêm Chính ủy chiến dịch.

Cao Bằng với vai trò là chiến trường chính của chiến dịch, đồng thời cũng là hậu phương tại chỗ cung cấp sức người, sức của phục vụ chiến dịch. Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực huy động một lực lượng lớn nhân lực, vật lực, tích cực động viên toàn quân, toàn dân tham gia vào chiến dịch. Phối hợp với bộ đội hiệp đồng tác chiến, bảo đảm cho chiến dịch giành thắng lợi.

Có thể nói, thắng lợi của Chiến dịch Biên giới là thắng lợi hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Trong chiến dịch này ta đã tiêu diệt một số lượng lớn binh lực tinh nhuệ của địch. Giải phóng một vùng biên giới rộng lớn có vị trí chiến lược trọng yếu, trong đó Cao Bằng được giải phóng ngày 3/10/1950. Thắng lợi của chiến dịch đã tạo ra bước chuyển biến quan trọng, ta đã giành được quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính, mở ra bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Đồng thời đánh dấu bước tiến nhảy vọt của quân đội ta về nhiều mặt, đặc biệt là nghệ thuật chiến dịch. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng; ta đã khai thông đường liên lạc với các nước xã hội chủ nghĩa anh em trên thế giới và nối liền Việt Bắc với đồng bằng Bắc bộ và Liên khu 4.

Chiến dịch Biên giới năm 1950, mà đỉnh cao là chiến thắng Đông Khê, tiến đến giải phóng Cao Bằng, là dấu ấn rất quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Cao Bằng. Là niềm tự hào và sức mạnh tinh thần to lớn để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng vững bước đi lên xây dựng cuộc sống mới; là hậu phương vững mạnh, tiếp tục đóng góp sức người, sức của góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi hoàn toàn.

Thưa đồng chí, đồng bào!

Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của tinh thần Chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn một lòng vững bước theo Đảng. Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành đại thắng mùa xuân 30/4/1975. Ngay sau đó, tháng 2/1979, Đảng bộ, quân và dân Cao Bằng tiếp tục anh dũng chiến đấu, kiên quyết bảo vệ mọi thành quả của cách mạng, cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Từ nền kinh tế tự cung, tự cấp, nghèo nàn lạc hậu, sau 35 năm đổi mới, kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển mạnh. Từ những năm 90 của thế kỷ XX, Cao Bằng đã đảm bảo an ninh lương thực. Ngân sách địa phương tăng vượt bậc từng năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt trên 7%/năm. Các tiềm năng, lợi thế từng bước được phát huy, khai thác có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các tuyến đường giao thông trọng điểm, các khu kinh tế cửa khẩu, các điểm du lịch được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Liên tục nhiều năm qua, tỉnh đều đạt và vượt 100% chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết các dân tộc, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.

Những thành quả to lớn cùng với những đóng góp quan trọng của tỉnh Cao Bằng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc; trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau 70 năm giải phóng là những thành tích rất đáng tự hào. Có được những kết quả đó chúng ta càng trân trọng, biết ơn công lao và những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh, các bậc tiền nhân, và biết bao người con ưu tú, kiên trung, bất khuất của quê hương Cao Bằng và của mọi miền Tổ quốc đã cống hiến, hy sinh để làm rạng rỡ truyền thống trên quê hương cách mạng.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong 70 năm qua.

Thưa các vị đại biểu và toàn thể đồng chí, đồng bào!

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, điều kiện kết nối giao thông với các trung tâm phát triển vùng còn hạn chế; lĩnh vực du lịch - dịch vụ chưa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động còn thấp. Đồng thời cũng là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất cả nước. Chia sẻ với khó khăn của Cao Bằng, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với tổng vốn đầu tư 21 nghìn tỉ đồng, chắc chắn sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử giành thắng lợi trong Chiến thắng Biên giới 1950, giải phóng Cao Bằng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, tôi trân trọng đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trên cả nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ Cao Bằng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, cùng cả nước bứt phá vươn lên trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Là “phên dậu” vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Thưa các vị đại biểu, và toàn thể đồng chí, đồng bào!

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng là dịp để chúng ta ôn lại chiến công vẻ vang của dân tộc; tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Tôi tin tưởng rằng, với khí thế của Chiến thắng Biên giới năm 1950 và tinh thần 70 năm giải phóng Cao Bằng sẽ là nguồn động lực và sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, nhân dân các dân tộc Cao Bằng nói riêng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy mạnh mẽ nội lực, bứt phá vươn lên. Cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

* Đầu đề do Báo Cao Bằng điện tử đặt.

P.V (Lược ghi)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh