Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

TIN BUỒN

Thứ tư 13/03/2019 15:00

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

Đồng chí Dương Tường.

Đồng chí Dương Tường, cán bộ Lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, VI, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, trong thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 2 giờ 10 phút ngày 12/3/2019.

Lễ viếng: Từ 8h ngày 15/3/2019.

Lễ truy điệu: Hồi 6h30 phút ngày 16/3/2019.

Lễ an táng vào hồi 8h30 phút ngày 16/3/2019, tại quê nhà (xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ DƯƠNG TƯỜNG

Cán bộ Lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Đồng chí Dương Tường: Tên khai sinh Vương Văn Quýnh;

Sinh ngày 22/7/1926 tại xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

Quá trình hoạt động cách mạng:

- Từ năm 1942 đến tháng 7/1946: Tham gia Hội Việt Minh; Chính trị viên Trung đội vũ trang tuyên truyền xã; Giáo viên Bình dân học vụ ở xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

- Tháng 8/1946 đến tháng 5/1949: Bí thư thanh niên xã Quý Hiệu; Chủ nhiệm Việt Minh kiêm Bí thư chi bộ xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

- Tháng 6/1949 đến tháng 12/1950: Huyện ủy viên phụ trách Chánh Văn phòng Huyện ủy Hà Quảng;

- Tháng 1/1951 đến tháng 2/1952: Huyện ủy viên huyện Bình Liêu; Phó Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, tỉnh Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh).

- Tháng 3/1952 đến tháng 6/1952: Trưởng phòng Hành chính Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng;

- Tháng 7/1952 đến tháng 12/1953: Trưởng đồn thuế xuất nhập khẩu, kiêm Trưởng đồn quản lý xuất nhập khẩu huyện Phục Hòa;

- Tháng 1/1954 đến tháng 12/1954: Làm Phái viên phân khu quản lý xuất nhập khẩu của 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Hải Ninh;

- Tháng 1/1955 đến tháng 3/1967: Tham gia đoàn cán bộ thực hiện cải cách ruộng đất ở Phú Thọ; Cán bộ Hợp tác xã mua bán liên khu Việt Bắc; Cán bộ kiểm tra Khu ủy Việt Bắc; cán bộ Ban Thanh tra Khu tự trị Việt Bắc;

- Tháng 4/1967 đến tháng 12/1974: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Khu ủy; Phó trưởng Ban Kiểm tra Khu ủy Việt Bắc;

- Tháng 1/1975 đến tháng 12/1978: Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Lạng;

- Tháng 1/1979 đến tháng 2/1982: Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng;

- Tháng 3/1982 đến tháng 2/1993: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng;

- Tháng 3/1993: Đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Trong suốt quá trình tham gia cách mạng, với sự cống hiến to lớn của đồng chí cho đất nước và sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý; trong đó gồm có:

- Huân chương Độc lập hạng Nhất;

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất;

- Huân chương Kháng chiến hạng Ba;

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban lễ tang đồng chí Dương Tường,

cán bộ Lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 

nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Căn cứ Quy định số 02- QĐi/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Quy định số 05-QĐi/TU ngày 2/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về một số chế độ chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe, thăm ốm, viếng và tổ chức lễ tang khi từ trần đối với cán bộ của tỉnh đang công tác hoặc đã nghỉ hưu;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Lễ tang đồng chí Dương Tường, cán bộ Lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, gồm 29 đồng chí (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Lễ tang có trách nhiệm cùng gia đình và địa phương tổ chức chu toàn lễ tang cho đồng chí Dương Tường và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan có thành viên trong Ban lễ tang và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành quyết định này (nếu đồng chí nào đi công tác vắng thì cử đồng chí lãnh đạo khác thay).

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Đã ký

Lại Xuân MônDANH SÁCH

Ban Lễ tang đồng chí Dương Tường, cán bộ Lão thành cách mạng,

nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

1.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng - Trưởng ban.

2.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy - Phó ban.

3.

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó ban.

4.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó ban.

5.

Đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Thành viên.

6.

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND - Thành viên.

7.

Đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng - Thành viên.

8.

Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên.

9.

Đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Thành viên.

10.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên.

11.

Đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Thành viên.

12.

Đồng chí Dương Quang Văn, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Cao Bằng - Thành viên.

13.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên.

14.

Đồng chí Hoàng Văn Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh -Thành viên.

15.

Đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Thành viên.

16.

Đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên.

17.

Đồng chí Hoàng Tố Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên.

18.

Đồng chí Bế Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng - Thành viên.

19.

Đồng chí Nông Văn Chấn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên.

20.

Đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên.

21.

Đồng chí Đàm Thu Hằng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh - Thành viên.

22.

Đồng chí Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên.

23.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thư, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Thành viên.

24.

Đồng chí Dương Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Thành viên.

25.

Đồng chí Nguyễn Thắng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Thành viên.

26.

Đồng chí Vũ Khắc Quang, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng - Thành viên.

27.

Đồng chí Phan Văn Đức, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng - Thành viên.

28.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huệ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng - Thành viên.

29.

Đại diện gia đình đồng chí Dương Tường.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh