Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Sở Tư pháp: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Thứ năm 02/08/2018 17:00

Ngày 2/8, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành cho cán bộ, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ, viên chức Sở Tư pháp tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Tại hội nghị, cán bộ, viên chức được quán triệt những nội dung: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 249-KH/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 20/7/2018 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động; Chương trình số 26-CTr/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 64-KH/ĐUK của Đảng ủy khối về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình số 25-CTr/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 20/7/2018 của Đảng ủy khối về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW…

Sau hội nghị, cán bộ, viên chức, người lao động Sở Tư pháp viết thu hoạch cá nhân và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Sở Tư pháp gắn với vị trí việc làm, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh